Museke,

"Wulomei - Omanye Aba" Ti Itumọ

Ni oye "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" ni orin kan.
Orin yẹn ti ede yẹn ni gadangbe.

Itumọ

"Omanye" ntumọ "aṣeyọri".
Aṣeyọri wa.

<< Tẹle | Otẹle >>