"Vusi Mahlasela - River Jordan" Ti Itumọ

ka

"Vusi Mahlasela - River Jordan" Ti Itumọ

Ni oye "Vusi Mahlasela - River Jordan". "Vusi Mahlasela - River Jordan" ni orin kan. Orin yẹn ti ede

"Obrafuor - Kwame Nkrumah" Ti Itumọ

ka

"Obrafuor - Kwame Nkrumah" Ti Itumọ

Ni oye "Obrafuor - Kwame Nkrumah". "Obrafuor - Kwame Nkrumah" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni Ak

"Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" Ti Itumọ

ka

"Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" Ti Itumọ

Ni oye "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw". "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" ni orin kan. Orin yẹn ti ede y

"George Darko - Ɔdɔ Colour" Ti Itumọ

ka

"George Darko - Ɔdɔ Colour" Ti Itumọ

Ni oye "George Darko - Ɔdɔ Colour". "George Darko - Ɔdɔ Colour" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni

"Sarkodie - O Fee Tsɔ" Ti Itumọ

ka

"Sarkodie - O Fee Tsɔ" Ti Itumọ

Ni oye "Sarkodie - O Fee Tsɔ". "Sarkodie - O Fee Tsɔ" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni Gadanigime

"Obrafuor - Adɛn" Ti Itumọ

ka

"Obrafuor - Adɛn" Ti Itumọ

Ni oye "Obrafuor - Adɛn". "Obrafuor - Adɛn" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni Akaani. Itumọ Obrafu

"Faze - Kpo Kpo Di Kpo" Ti Itumọ

ka

"Faze - Kpo Kpo Di Kpo" Ti Itumọ

Ni oye "Faze - Kpo kpo di kpo". "Faze - Kpo kpo di kpo" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni pijiini.

"Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade" Ti Itumọ

ka

"Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade" Ti Itumọ

Ni oye "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" ni orin kan. Orin yẹn ti ede yẹn ni A