Marita Petersen

read

Marita Petersen

Marita Petersen nwa tani? Marita Petersen nwa eniyan kan. Ohun nwa ọbinrin kan. Aye tirẹ. Ọjọ ib

Kofi Annan

read

Kofi Annan

Kofi Annan nwa tani? Kofi Annan nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ orilẹ ede nwa Gana. Ti

Efya

read

Efya

Efya nwa tani? Efya ṣe lana Jorley, [song] kan. Efya nwa ọbinrin kan. Rẹ aye. Ọjọ ibi [her] nwa Ẹti.

Party hard

read

Party hard

"Party hard" nwa kinni? "Party hard" nwa [song] kan. Ọla, awa maakorin "Party hard". Ọrọ. Donaeo Th

Andries Nieman

read

Andries Nieman

Andries Nieman nwa tani? Andries Nieman nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ aye. Ti ẹ ọjọ

Second Person Singular Pronoun Yoruba "Iwọ"

read

Second Person Singular Pronoun Yoruba "Iwọ"

Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What is iwọ in English? _____________

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

read

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

Alexandria, Cape Town ati Douala. Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What

Living In Bondage

read

Living In Bondage

"Living In Bondage" nwa kinni? "Living In Bondage" nwa fiimu kan. Ọla, awa maawo "Living In Bondage"