Marita Petersen

ka

Marita Petersen

Marita Petersen nwa tani? Marita Petersen nwa eniyan kan. Ohun nwa ọbinrin kan. Aye tirẹ. Ọjọ ib

Kofi Annan

ka

Kofi Annan

Kofi Annan nwa tani? Kofi Annan nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ orilẹ ede nwa Gana. Ti

Efya

ka

Efya

Efya nwa tani? Efya ṣe lana Jorley, [song] kan. Efya nwa ọbinrin kan. Rẹ aye. Ọjọ ibi [her] nwa Ẹti.

Party hard

ka

Party hard

"Party hard" nwa kinni? "Party hard" nwa [song] kan. Ọla, awa maakorin "Party hard". Ọrọ. Donaeo Th

Andries Nieman

ka

Andries Nieman

Andries Nieman nwa tani? Andries Nieman nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ aye. Ti ẹ ọjọ

Second Person Singular Pronoun Yoruba "Iwọ"

ka

Second Person Singular Pronoun Yoruba "Iwọ"

Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What is iwọ in English? _____________

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

ka

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

Alexandria, Cape Town ati Douala. Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What

Living In Bondage

ka

Living In Bondage

"Living In Bondage" nwa kinni? "Living In Bondage" nwa fiimu kan. Ọla, awa maawo "Living In Bondage"