Museke,

Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi

"Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" nwa kinni?

"Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" nwa orin kan.

Orin naa nsọ kinni?

"Ebenezer" ntumọ iranwọ ti iyẹpẹ.
Oriṣa ti aanu naa nfi okun fun.
Oriṣa ti aanu naa ngba wa.
Oriṣa nran wa: lati ṣe iṣẹ dara.
Oriṣa ti aanu naa nwa itusilẹ.
Awa maakorin "Ebenezer".

Orin naa ti ede naa nwa Akaani.

Ampa ara Nyankopɔn ne adom ara kwa
Na ndɛ yɛ da so te ase yi
Sɛ ɔbra akortoka yɛ den dɛn ara
Ɔ ayi yɛn afiri owu yi mu

Adwuma papa biara a yɛ redi
Ɛ firi Nyame ne mboa
Nti yɛ bɛtow Ebenezer na yɛ akyerɛ ase
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi

Mo mma yɛ ntow

Ngyeso
Ebenezer o
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi
Ebenezer o
Nyame ne adom ara kwa

<< Tẹle | Otẹle >>