Ìṣabiyamọ

ka

Ìṣabiyamọ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ọmọ yẹn. Mo npade enikeji yẹn. Enikeji yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.

Imu

ka

Imu

Add "imu" in Yoruba to your vocabulary. imu, nom.1 /imu/ Examples of imu Indefinite article: imu y

Ìṣabiyamọ

ka

Ìṣabiyamọ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ọmọ yẹn. Mo npade enikeji yẹn. Enikeji yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.

Eto-Ohunjẹ-Jíjẹ

ka

Eto-Ohunjẹ-Jíjẹ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ilera. Mo npade oniṣegun yẹn. Oniṣegun yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.

Imu

ka

Imu

Add "imu" in Yoruba to your vocabulary. imu, nom.1 /imu/ Examples of imu Indefinite article: imu y

Ìṣabiyamọ

ka

Ìṣabiyamọ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ọmọ yẹn. Mo npade enikeji yẹn. Enikeji yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.

Eto-Ohunjẹ-Jíjẹ

ka

Eto-Ohunjẹ-Jíjẹ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ilera. Mo npade oniṣegun yẹn. Oniṣegun yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.

Imu

ka

Imu

Add "imu" in Yoruba to your vocabulary. imu, nom.1 /imu/ Examples of imu Indefinite article: imu y

Ìṣabiyamọ

ka

Ìṣabiyamọ

Ifiisi inu ede losu. Yoruba Mo nfẹ ọmọ yẹn. Mo npade enikeji yẹn. Enikeji yẹn maa rán si lọ́wọ́ emi.