Puẹmu

ka

Puẹmu

Add "puẹmu" in Yoruba to your vocabulary. puẹmu, nom.1 /-p-u-er-m-u/ Examples of puẹmu Indefinite

Opolo

ka

Opolo

Add "opolo" in Yoruba to your vocabulary. opolo, nom.1 /-o-p-o-l-o/ Examples of opolo Indefinite a

Awọn Iṣẹ Johannesburg Inu

ka

Awọn Iṣẹ Johannesburg Inu

Ipinu Eniyan ngbe Johannesburg inu. Tani?: Johannesburg ti eniyan naa. Nigba?: Ọjọru. Ṣẹrẹ 01, 2020

Iyara

ka

Iyara

Add "iyara" in Yoruba to your vocabulary. iyara, nom.1 /-i-y-a-r-a/ Examples of iyara Usage: iyara

Iṣẹ-Ọpọlọ

ka

Iṣẹ-Ọpọlọ

Add "iṣẹ-ọpọlọ" in Yoruba to your vocabulary. iṣẹ-ọpọlọ, nom /-i-sh-er-or-p-or-l-or/ Examples of iṣ

Aṣeyọri

ka

Aṣeyọri

Add "aṣeyọri" in Yoruba to your vocabulary. aṣeyọri, nom.1 /-a-sh-e-y-o-r-r-i/ Examples of aṣeyọri

Agbatẹru

ka

Agbatẹru

Add "agbatẹru" in Yoruba to your vocabulary. agbatẹru, nom.1 /-ag-b-a-t-er-r-u/ Examples of agbatẹr

Nkan-Iṣeto

ka

Nkan-Iṣeto

Add "nkan-iṣeto" in Yoruba to your vocabulary. nkan-iṣeto, nom /-n-k-a-n-i-sh-e-t-o/ Examples of nk

Ibi-Ipade

ka

Ibi-Ipade

Add "ibi-ipade" in Yoruba to your vocabulary. ibi-ipade, nom /-i-b-i-i-p-a-d-e/ Examples of ibi-ipa