fie.nipa,

JOT Agyeman

Tani nwa John Osei Tutu Agyeman?

Ohun nwa ọkunrin kan. [his] ọjọ ibi nwa Isẹgun. Okudu 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman kọ lana "Asanteman", ere kan. Gana nwa [his] orilẹ ede. Ohun nnifẹ [his] orilẹ ede.

Ohun nka ojumọ ọkan. Ohun nwa eniyan dara.

Awa nnifẹ JOT Agyeman.