fie.nipa,

Efya

Efya nwa tani?

Efya ṣe lana Jorley, [song] kan. Efya nwa ọbinrin kan.

Rẹ aye.

Ọjọ ibi [her] nwa Ẹti. Igbe 10, 1987.
Ohun nka ojumọ ọkan. Ohun nwa eniyan dara kan.

Rẹ iṣẹ.

Efya nṣe [song]. Gana nwa rẹ orilẹ ede. Ohun nnifẹ rẹ orilẹ ede.

Ilẹ Afrika nnifẹ Efya.

<< Tẹle | Otẹle >>