fie.nipa,

Ato Ulzen-Appiah

Tani nwa Ato Ulzen-Appiah?

Ohun nwa ọkunrin kan. Ato Ulzen-Appiah ṣe lana "Barcamp Ghana".

Orilẹ ede tirẹ nwa Gana. Ohun nnifẹ orilẹ ede tirẹ.

Ohun nka ojumọ ọkan. Ohun nwa eniyan dara kan.

Awa nnifẹ Ato Ulzen-Appiah.

<< Tẹle | Otẹle >>