fie.nipa,

Ẹta

Ẹta: 3.

Oodo, oodo.
Ọkan, ọkan.
Eji, eji.
Ẹta, ẹta.

Yoruba Dictionary

oodo
ọkan
eji
ẹta
<< Previous | Next >>