fie.nipa,

Eje

Eje: 7.

Oodo, oodo.
Ọkan, ọkan.
Eji, eji.
Ẹta, ẹta.
Ẹrin, ẹrin.
Arun, arun.
Ẹfa, ẹfa.
Eje, eje.

Yoruba Dictionary

oodo
ọkan
eji
ẹta
ẹrin
arun
ẹfa
eje
<< Previous | Next >>