fie.nipa,

ẹ

Antananarivo, Fes ati Harare.

Antananarivo
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.
Ẹ nlọ, nlọ, nlọ.

Fes
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.
Ẹ nlọ, nlọ, nlọ.

Harare
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.
Ẹ nlọ, nlọ, nlọ.

Learn something new from the Yoruba Dictionary

  1. awa
  2. ohun
  3. ohun
  4. iwọ
  5. mo
<< Tẹle | Otẹle >>