fie.nipa,

First Person Plural Pronoun Yoruba "Awa"

Algiers, Conakry ati Durban.

Algiers
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.

Conakry
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.

Durban
Mo nlọ, nlọ, nlọ.
Iwọ nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Ohun nlọ, nlọ, nlọ.
Awa nlọ, nlọ, nlọ.

Learn something new from the Yoruba Dictionary

  1. awa
  2. ohun
  3. ohun
  4. iwọ
  5. mo

kasahorow Yoruba Library

<< Previous | Next >>