Yuka - Gari Soakings

ka

Yuka - Gari Soakings

Gari Soakings ni yuka ti ohunjẹ kan. O nilo .... yuka epo omi wara ṣuga iyọ #ohunjẹ #yuka #o #

Irẹẹsi - Waakye

ka

Irẹẹsi - Waakye

Waakye ni irẹẹsi ti ohunjẹ kan. Awa nni ifẹ Waakye. Awa nilo .... irẹẹsi ẹwa tomati ata iyọ a

Irẹẹsi - Jollof

ka

Irẹẹsi - Jollof

Jollof ni irẹẹsi ti ohunjẹ kan. O nilo .... irẹẹsi tomati ata iyọ alubọsa ẹran tabi ẹja epo