Awọn Iṣẹ Johannesburg Inu

ka

Awọn Iṣẹ Johannesburg Inu

Ipinu Eniyan ngbe Johannesburg inu. Tani?: Johannesburg ti eniyan naa. Nigba?: Ọjọru. Ṣẹrẹ 01, 2020

Akọsilẹ-Igbe-Aye: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

ka

Akọsilẹ-Igbe-Aye: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

Akọsilẹ-Igbe-Aye Ọjọ ibi Arthur Lennox wa lana Ọjọru. Igbe 25, 1979. Obi tirẹ wa lana Arthur Alexan

Sandton City: Idagbasoke Dara Kan

ka

Sandton City: Idagbasoke Dara Kan

Ipinu Awa ko lana arin ọja rira kan. Arin ọja rira naa ti orukọ naa nwa Sandton City. Ibo?: Sandton

Gbogbo Eniyan Fun Ẹkọ

ka

Gbogbo Eniyan Fun Ẹkọ

Awa nkọ awọn ọmọ. Awọn ọmọ diẹ nni awọn iwe rara. Ibo?: Makhanda, Eastern Cape Nigba?: Ọjọbọ. Ọpẹ 12

Gbogbo Eniyan Fun Ẹkọ

ka

Gbogbo Eniyan Fun Ẹkọ

Ipinu Awa nkọ awọn ọmọ. Awọn ọmọ diẹ nni awọn igbagbọ iyatọ. Awọn ọmọ diẹ nwoo iyatọ. Ibo?: Accra,