Yoruba Numbers Zero To 20

ka

Yoruba Numbers Zero To 20

Yoruba: Count From Zero To Twenty nọmba Yoruba 0 oodo 1-10 1 - ọkan 2 - eji 3 - ẹta 4 -

Kofi Annan

ka

Kofi Annan

Kofi Annan nwa tani? Kofi Annan nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ orilẹ ede nwa Gana. Ti

Eku Ile

ka

Eku Ile

Add "eku ile" in Yoruba to your vocabulary. eku ile, nom Examples of eku ile Indefinite article:

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

ka

Third Person Singular Pronoun Yoruba "Ohun"

Alexandria, Cape Town ati Douala. Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What

Ẹrọ Ibanisọrọ

ka

Ẹrọ Ibanisọrọ

Add "ẹrọ ibanisọrọ" in Yoruba to your vocabulary. ẹrọ ibanisọrọ, nom Oyo /-e-r-r-o-r -i-b-a-n-i-z-o-

Second Person Singular Pronoun Yoruba "O"

ka

Second Person Singular Pronoun Yoruba "O"

Yoruba-English Exercise What is mo in English? _____________ What is o in English? _____________ E

Ọdun

ka

Ọdun

Add "ọdun" in Yoruba to your vocabulary. ọdun, nom.1 /-or-d-u-n/ Examples of ọdun Indefinite artic