fie.nipa,

Kofi Annan

Kofi Annan nwa tani?

Kofi Annan nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ orilẹ ede nwa Gana.

Ti ẹ aye.

Ti ẹ ọjọ ibi nwa Ẹti. Igbe 08, 1938. Ti ẹ [hometown] nwa Kumasi. Kofi Annan [marry] lana Nane Annan.

Ti ẹ iṣẹ.

Kofi Annan ṣiṣẹ lana. Kofi Annan [unite] lana eniyan. Kofi Annan [study] lana [economics]. Kofi Annan dari lana eniyan.

Wikidata.

<< Tẹle | Otẹle >>