fie.nipa,

kasahorow

Kasahorow nwa kinni?

Kasahorow nwa ẹgbẹ kan.

Kasahorow nnifẹ ede.

Iṣẹ tiwọn.
Kasahorow nṣe iwe.

<< Tẹle | Otẹle >>