Kyeame,

Reggie Rockstone

Reggie Rockstone ti ọjọ ibi naa nwa Abamẹta. Igbe 11, 1964.
Reginald Yaw Asante Ossei nwa "Reggie Rockstone".

Reggie Rockstone nṣe HipLife.

Orilẹ ede tirẹ nwa Gana. Ohun nnifẹ ilẹ Afrika. Ohun nka ojumọ ọkan.

Reggie Rockstone nwa eniyan dara kan. Awa nnifẹ Reggie Rockstone.

<< Tẹle | Otẹle >>