Nabanya,

100:1 Imọran Ti Ọgbọn

Tobaje heto rẹ maawa heto dara kan.

Owe Akaani

Tsir kor mmpam

Owe naa ti ede nwa Akaani.

| Otẹle >>