Nyamfowa 2:17

ka

Nyamfowa 2:17

Iwọ maafi iforiti fun.