Start Learning In Yoruba Today

ka

Start Learning In Yoruba Today

Your mind grows when you learn something new. Learning Yoruba vocabulary is a great way to learn so

Living In Bondage

ka

Living In Bondage

"Living In Bondage" nwa kinni? "Living In Bondage" nwa fiimu kan. Ọla, awa maawo "Living In Bondage"

Ọgbọn 3:15

ka

Ọgbọn 3:15

Mu awon ileri re se

Akoni Ọkunrin

ka

Akoni Ọkunrin

Baba arugbo kan gbe ni ilu Ibadan. Obi omo meta - obirin meji ati okunrin kan. Ni alaale baba arugbo

Jasper Oldenhof

ka

Jasper Oldenhof

Jasper Oldenhof nwa tani? Jasper Oldenhof nwa eniyan kan. Ohun nwa ọkunrin kan. Ti ẹ aye. Ti ẹ ọ

Party hard

ka

Party hard

"Party hard" nwa kinni? "Party hard" nwa [song] kan. Ọla, awa maakorin "Party hard". Ọrọ. Donaeo Th

Days Of The Week: Yoruba

ka

Days Of The Week: Yoruba

n/a

Efya

ka

Efya

Efya nwa tani? Efya ṣe lana Jorley, [song] kan. Efya nwa ọbinrin kan. Rẹ aye. Ọjọ ibi [her] nwa Ẹti.